Czechferrari.cz

elektronický magazín o Ferrari

homepage showroom magazín modely Facebook
Login:     Heslo:         registrace
 

CZECHFERRARI.CZ 2002-2017

CzechFerrari RSS

Menu

Novinky - akce

Anketa

Líbí se vám Ferrari Roma?

Hlasů celkem: 110

Rodina serverů. Konec nudy!

Titulní stránka  >  Inzerce

Licenční podmínky

zpět

Podmínky pro umísťování inzertních sdělení do obsahu internetového serveru Czechferrari.cz

1.1
Mgr. Jaroslav Hanus, s místem podnikání V oblouku 130, 373 71, Adamov, IČ 76044211 je provozovatelem internetového serveru Czechferrari.cz. Provozovatel poskytuje zájemcům možnost umístit do obsahu serveru Czechferrari.cz inzerát odkazující na nabídku prodeje věci v něm obsažené.

1.2
Provozovatel serveru Czechferrari.cz nevystupuje v žádném vztahu jako prodejce ani jako zprostředkovatel prodeje.

1.3
Objednatel je fyzická či právnická osoba, poptávající umístění inzerátu na serveru Czechferrari.cz. Obsah inzerátu sděluje objednateliprovozovateli cestou elektronické pošty zaslané na adresu: inzerce@czechferrari.cz prostřednictvím vyplněného formuláře, který je k dispozici zde.

1.4
Provozovatel je povinen do 24 hodin od přijetí objednávky zveřejnění inzerátu tuto akceptovat či odmítnout. O akceptaci bude objednatel bezodkladně vyrozuměn a bude mu zaslána výzva k úhradě, po jejíž provedení bude provozovatelem inzerát zveřejněn. O odmítnutí bude objednatel bezodkladně vyrozuměn.

1.5.
Objednatel nese odpovědnost za obsah inzerátu. Současně potvrzuje, že je oprávněn k výkonu práv souvisejících s právem nehmotného vlastnictví k prvkům uvedeným v inzerátu.

1.6.
Cena zveřejnění 1 inzerátu na serveru provozovatele je stanovena částkou 200,- Kč.

1.7.
Doba zveřejnění 1 inzerátu na serveru provozovatele je stanovena dobou 60 dnů.

1.8.
Dobu zveřejnění inzerátu na serveru provozovatele lze prodloužit pokud o tomto objednatel vyrozumí provozovatele a uhradí cenu zveřejnění inzerátu za prodlužované období dle výzvy k úhradě zaslané provozovatelem objednateli.

1.9.
Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony České republiky.

2.0
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění.

© 2002 CzechFerrari.cz | This website has no affiliation with Ferrari S.p.A., Scuderia Ferrari or what so ever. All copyrights, trademarks and logos belongs to their respective owners